Пакети :

 * Пране на седалки 4+1 седящи места -текстил : цена от 50 лв.

 * Почистване и подхранване на кожени седалки 4+1 : цена от 70 лв.

***Цените се определят от концентрацията на замърсяване и големината на МПС.