Цените варират ,според големината на автомобила ,концентрацията на замърсяване , брой детайли за пране и почистване.

Моля,свържете се с нас на 0895 69 03 03 за персонална оферта.