Предлагани от нас услуги :

– Детайлно итериорно и екстериорно почистване и сухо пране на автомобили .

– Безводно почистване на двигателен отсек.

– Почистване и подхранване на кожен салон.

– Нанасяне на защитни покрития върху каросерията на автомобила.

– Премахване на леки наранявания на лака на автомобила /машинно пастиране/.